Công tác kiểm tra theo Kế hoạch số 38-KH/QU ngày 30/7/2007 của Ban Thường vụ Quận ủy.

1

Thực hiện Kế hoạch số 38-KH/QU ngày 30/7/2007 của Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện chương trình kiểm tra năm 2007 của Ban Bí thư, ngày 16 và 17 tháng 8 năm 2007, đoàn kiểm tra của Quận ủy do đ/c Phạm Huy Thông -nbsp;Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy làm Trưởng đoàn và đ/c Huỳnh Minh Thiện, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy là Phó đoàn đã tiến hành kiểm tra Công ty Quản lý Nhà và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 1.


Qua kiểm tra, 02 đơn vị đã báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và thực hiện các dự án đầu tư từ năm 2003 đến năm 2006, cùng với những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, Công ty Quản lý Nhà cũng đã báo cáo việc thực hiện cải tiến quy trình làm việc, từ đó đã nâng cao trách nhiệm đối với cán bộ nhân viên và tránh được tình trạng gây phiền hà nhũng nhiễu đối với người dân.


Cuối buổi làm việc, đ/c Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kiến nghị của đơn vị, đồng thời cũng nhắc nhở các đơn vị cần khắc phục những khó khăn trong thời gian tới, nâng cao tính chủ động trong việc thực hành tiết kiệm và phòng chống tham nhũng tại đơn vị.