Ngày 29/5/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 tổ chức hội nghị tập huấn và trao đổi kinh nghiệm chuyên đề “Nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát và hoạt động giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn Quận 1”. Tham dự có các đồng chí: Phan Trọng Quyền, Phó Chủ tịch HĐND Quận 1; Dương Thị Hồng Gấm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1; cùng trên 300 đại biểu là ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể quận, phường.

Báo cáo viên Lý Ngọc Thạch, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao đổi, tập huấn các kiến thức, kỹ năng về hoạt động giám sát của MTTQ: đối tượng, nội dung, phạm vi giám sát; hình thức giám sát; quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong hoạt động giám sát; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân được giám sát, phương pháp giám sát, các bước thực hiện… Trong đó, nhấn mạnh hoạt động giám sát của Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội cần tuân thủ nguyên tắc: công khai, minh bạch, khách quan, trung thực trong giám sát và phải báo cáo, được sự đồng tình của cấp ủy, sự ủng hộ của chính quyền.

Các đại biểu thảo luận, chia sẻ một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động giám sát tại cơ sở như: các kiến nghị của Mặt trận sau giám sát chậm được chính quyền quan tâm giải quyết, phản hồi kết quả; nội dung giám sát của Mặt trận, các tổ chức chính trị, xã hội và Hội đồng nhân dân còn trùng lắp; nhiều biểu mẫu cần hướng dẫn cụ thể hơn để công tác giám sát thực chất; việc giám sát cán bộ, công chức trên địa bàn khó khăn, chưa hiệu quả; hoạt động giám sát chủ yếu ngoài giờ, cần bổ sung kinh phí cho hoạt động giám sát cộng đồng; thành viên tham gia giám sát còn thiếu kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực giám sát…

Trưởng ban Dân chủ Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Lý Ngọc Thạch trả lời các ý kiến của các đại biểu, chia sẻ một số kinh nghiệm trong hoạt động giám sát: Mặt trận với các tổ chức chính trị – xã hội cần trao đổi thống nhất các nội dung giám sát, đối tượng giám sát, chuyển nội dung qua HĐND cùng cấp dể tránh trùng lắp về nội dung giám sát; giám sát các công trình đầu tư công cần mời đại diện các phòng ban chuyên môn, chuyên gia trong lĩnh vực giám sát để cùng tham gia, nâng cao chất lượng giám sát; gửi kiến nghị lên các cấp nếu đơn vị được giám sát không thực hiện các yêu cầu sau giám sát; công khai kết quả giám sát, các kiến nghị và kết quả giải quyết của chính quyền sau giám sát; quan tâm tái giám sát, phát huy hiệu quả, vai trò Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng…

T.X

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here