Công khai lấy ý kiến xây dựng mới 2 chung cư 128 Hai Bà Trưng và 155-157 Bùi Viện

0
Ngày 9/5/2017, Ủy ban nhân dân Quận 1 có công văn số 1043/UBND-QLĐT V/v công bố và công khai lấy ý kiến phản hồi  Kế hoạch số 104/KH-UBND về xây dựng mới chung cư 128 Hai Bà Trưng và Kế hoạch số 105/KH-UBND về xây dựng mới chung cư 155-157 Bùi Viện ngày 24/4/2017.

Kết quả kiểm định và kết luận của Sở Xây dựng TPHCM, chung cư số 128 đường Hai Bà Trưng và số 155-157 Bùi Viện thuộc nhà chung cư bị hư hỏng nặng, mức độ nguy hiểm cấp D, cần di dời, phá dỡ để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. 
Theo Nghị định 101/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, chủ sở hữu nhà chung cư được quyền tham gia lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản để đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, lựa chọn hình thức bồi thường, bố trí tái định cư tại chỗ… và có trách nhiệm chấp hành di dời để thực hiện việc giải tỏa, phá dỡ nhà ở và công trình xây dựng trong phạm vi dự án đã được phê duyệt. 
Ủy ban nhân dân Quận 1 đã tổ chức hội nghị phổ biến Kế hoạch số 104/KH-UBND về xây dựng mới chung cư 128 Hai Bà Trưng và Kế hoạch số 105/KH-UBND về xây dựng mới chung cư 155-157 Bùi Viện. Theo đó, đối với chung cư 128 Hai Bà Trưng, tổ chức di dời khẩn cấp, bố trí tạm cư và phương án cưỡng chế phá dỡ khẩn cấp từ quý II/2017 đến quý III/2017, tổ chức hội nghị lựa chọn chủ đầu tư từ quý III/2017 đến quý IV/2017, xây dựng mới chung cư từ quý I/2018 đến năm 2020; Chung cư 155-157 Bùi Viện tổ chức di dời, bố trí tạm cư và phá dỡ chung cư từ quý II/2017 đến quý III/2018, lựa chọn chủ đầu tư từ quý III/2017 đến quý II/2018, xây dựng mới chung cư từ quý I/2018 đến năm 2020. Trong trường hợp hết thời hạn theo quy định nhưng chủ sở hữu nhà chung cư chưa chọn được chủ đầu tư, Nhà nước phải cưỡng chế phá dỡ và tổ chức thực hiện việc đầu tư, cải tạo và xây dựng lại nhà chung cư, lựa chọn chủ đầu tư.