Ngày 27/9/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng ngừa tín dụng đen tại địa bàn dân cư”.

Chủ trì buổi tọa đàm có các đồng chí: Trần Kim Yến, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 1; Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Chủ tịch UBND Quận 1; Nguyễn Trung Châu Tuyên, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy 1; Dương Thị Hồng Gấm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1; cùng đại diện các ban Quận ủy; các phòng ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND quận; lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội và các tổ chức thành viên, Đội Phong trào Công an Quận 1; Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 10 phường; Trưởng, Phó Ban công tác Mặt trận 66 Khu phố.

Tại Hội nghị, đã có 16 phát biểu tham luận với nhiều nội dung sát thực như: nhận diện các thủ đoạn tội phạm phức tạp hiện nay, công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phường lành mạnh, không có tệ nạn mại dâm, ma túy; giải pháp vận động xã hội hóa và phát huy hiệu quả mô hình “Camera an ninh” trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội… Có gần 20 nội dung góp ý, hiến kế những giải pháp thiết thực nhằm phát huy hơn nữa tầm quan trọng của công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội phòng ngừa tín dụng đen tại địa bàn dân cư; phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, hệ thống MTTQ các cấp trong việc nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tích cực, chủ động, tự giác thực hiện.

                                                                               

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here