Chúc thọ cựu tù chính trị và tù binh

2

        Ban liên lạc Cựu tù chính trị và tù binh quận 1 tổ chức họp mặt và chúc thọ cho 41 hội viên tuổi tròn 70, 75, 80, 85, 90 và trên 90 đến 95 tuổi. Lễ chúc thọ với tinh thần “Kính lão đắc thọ”, phát huy truyền thống Uống nước nhớ nguồn, ghi nhớ lịch sử hào hùng của dân tộc, công lao đóng góp của đồng chí, đồng bào không ngại gian khổ, hy sinh, tham gia giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ban liên lạc Cựu tù chính trị và tù binh quận 1 hiện có 241 hội viên là tù Côn Đảo, tù Phú Quốc, tù binh chống Mỹ, tù binh chống Pháp. Trong đó 2/3 số hội viên trên 70 tuổi, có 40 đồng chí tham gia công tác của các tổ chức chính trị xã hội tại phường. 

        Hoạt động nổi bật của cựu tù chính trị và tù binh quận 1 năm 2014: trao phiên bản danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho 187 cựu tù Côn Đảo và tù binh Phú Quốc, hoàn thành quyển kỷ yếu Cựu tù chính trị và tù binh quận 1, chúc thọ, đến nhà thăm hỏi và tặng quà hội viên, tổ chức tham quan nghỉ dưỡng, trên 50 triệu đồng đóng góp cho lực lượng bảo vệ Tổ quốc trên biển, vận động trao 860 kg gạo cho hội viên…