Ngày 5/3/2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 phối hợp UBND phường Phạm Ngũ Lão tổ chức tuyên truyền quy định pháp luật liên quan đến việc sử dụng phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và giới thiệu Chương trình hỗ trợ tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố HCM cho các đơn vị thu gom, vận chuyển rác dân lập trên địa bàn phường.

Các đơn vị thu gom rác dân lập đã được tuyên truyền các kế hoạch của UBND Thành phố và Quận 1 yêu cầu phải hoàn tất việc chuyển đổi phương tiện thu gom, vận chuyển rác theo mẫu phương tiện đạt chuẩn (có chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường) trước tháng 10/2019. Sau thời hạn trên, các phương tiện thu gom, vận chuyển rác không đáp ứng yêu cầu sẽ bị xử phạt theo quy định.

Nhằm hỗ trợ các đơn vị thu gom, vận chuyển rác chuyển đổi phương tiện, Chương trình hỗ trợ tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường TPHCM sẽ hỗ trợ cho các đơn vị vay vốn ưu đãi lên tới 70% giá trị phương tiện, trả góp trong thời hạn 7 năm và mức lãi suất hiện tại là 4,27%/năm.

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ các đơn vị thu gom rác dân lập 10 phường Quận 1 thực hiện tốt việc chuyển đổi, chuẩn hóa các phương tiện thu gom rác, chung tay, góp sức vì Thành phố văn minh, sạch đẹp.

T.X

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here