Ngày 18/9/2018, tổ công tác Ủy ban Kiểm tra Thành ủy do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy làm tổ trưởng khảo sát việc quản lý đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020 tại UBND Quận 1. Tiếp đoàn có Chủ tịch UBND Quận 1 Trần Thế Thuận.
Thời gian qua, UBND quận đã chủ động triển khai lập kế hoạch danh mục đầu tư công, kế hoạch vốn hàng năm và theo dõi tiến độ giải ngân các công trình nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Trong các năm 2016, 2017 và 8 tháng đầu năm 2018, hầu hết các dự án đầu tư xây dựng công trình đều được bố trí vốn đầy đủ và triển khai thực hiện theo đúng tiến độ. Riêng việc giải ngân nguồn vốn ODA để tính bồi thường, hỗ trợ tại dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 tỷ lệ giải ngân đạt thấp là do vướng các thủ tục của ngân hàng và các sở, ngành.

Công tác thu thuế và chống thất thu được tăng cường. Chi cục thuế thường xuyên theo dõi, khai thác kịp thời các nguồn thu phát sinh, đột biến trên địa bàn, thu nợ đọng, cưỡng chế hiệu quả đối với các hộ kinh doanh nợ thuế… Kết quả thu ngân sách hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu dự toán năm. Tuy nhiên, loại hình thuế thất thu nhiều nhất hiện nay là doanh nghiệp kinh doanh online, do thói quen người tiêu dung sử dụng tiền mặt để thanh toán nên việc xác minh doanh thu rất khó thực hiện để kiểm soát việc thu thuế đúng, đủ.
Tại buổi làm việc, tổ công tác UBKT Thành ủy tìm hiểu một số vấn đề cụ thể trong công tác quản lý đầu tư công và chống thất thu thuế như: Khó khăn trong thực hiện các dự án; công tác thanh quyết toán; quy trình, hồ sơ, thời gian thực hiện các dự án; giải pháp chống thất thu thuế đối với các hộ kinh doanh khoán thu, kinh doanh thương mại điện tử; quản lý thu thuế đối tượng cho thuê nhà…
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nguyễn Anh Tuấn cho biết, qua khảo sát tại Quận 1, tổ công tác của UBKT Thành ủy có thông tin cần thiết, hiểu thêm về lĩnh vực đầu tư công và thu thuế để tham mưu xây dựng các chuyên đề về kiểm tra, giám sát và sẽ đưa nội dung này vào chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT Thành ủy trong thời gian tới.