Ngày 21/6/2019, Ban chỉ huy quân sự Quận 1 tổ chức chi trả chế độ trợ cấp một lần cho các đối tượng theo quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc trên địa bàn quận.

Trong đợt này, Quận 1 có 25 đối tượng được chi trả trợ cấp một lần với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng và được hướng dẫn làm bảo hiểm y tế miễn phí 100%.

N.T