Chi bộ Trường TH Phan Văn Trị tập trung xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh

3

Ngày 10/3/2020, Chi bộ Trường TH Phan Văn Trị tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023. Tham dự có Bí thư Đảng ủy phường Hồ Bích Ngọc; cùng 15 đảng viên chi bộ.

Nhiệm kỳ 2017 – 2020, Chi bộ Trường TH Phan Văn Trị đã quán triệt và lãnh đạo đảng viên, giáo viên, nhân viên, quần chúng trong trường thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành như “Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; chi bộ đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên, sâu rộng, liên tục bằng nhiều hình thức phong phú, làm cho đảng viên, giáo viên và nhân viên nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh;

Tập thể chi bộ, nhà trường luôn đoàn kết, nhất trí, không có tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm và không có đảng viên, giáo viên và nhân viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo môi trường sư phạm xanh – sạch – đẹp – an toàn; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường, công khai minh bạch các hoạt động nhất là công tác cán bộ, sử dụng kinh phí, tài sản công; đảng viên, giáo viên thực hiện nghiêm quy chế làm việc, thể hiện tốt tinh thần đoàn kết, luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp;

Đảng viên trong chi bộ không có biểu hiện lệch lạc về quan điểm; chất lượng sinh hoạt đảng ngày càng được nâng cao; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, tham nhũng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm thường xuyên; đảng viên luôn nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình và thực hiện tốt sinh hoạt tại nơi cư trú; lãnh đạo nhà trường tạo điều kiện cho cha mẹ học sinh phản ánh, trao đổi, góp ý kiến trực tiếp đến với nhà trường về những vấn đề liên quan đến công tác giáo dục, môi trường sư phạm của nhà trường;… Trong nhiệm kỳ, trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cấp Thành phố; chi bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”, hai năm liền đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”.

Trong nhiệm kỳ tới, chi bộ nhà trường tiếp tục xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên; tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên; 100% “Đảng viên thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; 100% đảng viên luôn đi đầu trong phong trào, đoàn kết tốt nội bộ và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;…

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Cư Trinh Hồ Bích Ngọc ghi nhận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2017 – 2020 của Chi bộ Trường TH Phan Văn Trị. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ tiếp tục tập trung công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nắm rõ tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, giáo viên trong nhà trường; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05; tích cực tham gia phản bác những luận điệu sai trái trên mạng; quan tâm đến công tác phát triển đảng viên.

Đại hội bầu Cấp ủy Chi bộ gồm 3 đồng chí, 7 đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Yến đuợc tín nhiệm tái cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023.

                                                                                                          N.T