CHI BỘ TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN 1 KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

9
Ngày 04/5/2023, Chi bộ Trung tâm Y tế Quận 1 tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Huỳnh Ngọc Lợi, điều dưỡng Khoa Khám bệnh. Đến tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Hà – Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy; Đỗ Thị Tân, Bí thư Chi bộ – Phó Giám đốc Trung tâm; Lê Phước Hùng – Giám đốc Trung tâm Y tế Quận 1 cùng đại diện Ban Chấp hành Công đoàn và toàn thể đảng viên.
Tại Lễ kết nạp Đảng, đồng chí Đỗ Thị Tân – Bí thư Chi bộ đã đọc và trao Quyết định kết nạp đảng viên của Ban Thường vụ Quận ủy cho đồng chí Huỳnh Ngọc Lợi và phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới, phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ đồng chí Huỳnh Ngọc Lợi trong 12 tháng thử thách. Đồng thời đề nghị đồng chí Huỳnh Ngọc Lợi tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, nhiệt tình, năng động trong công tác góp phần cùng Chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
CB TTYT