Ngày 20/3/2020, Chi bộ doanh nghiệp phường Nguyễn Thái Bình tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Thị Phương Lan; cùng 15 đảng viên chi bộ.

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, chi bộ thường xuyên phổ biến và quán triệt các đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước cho các đảng viên chi bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên được quan tâm đặc biệt; đảng viên chi bộ luôn tuyên truyền các chính sách, pháp luật của nhà nước xuống tới nhân viên tại các doanh nghiệp; thực hiện tốt việc kiểm tra giám sát theo đúng chương trình; chi bộ đã thực hiện tốt việc trao đổi thông tin, phê bình và tự phê bình, đảm bảo dân chủ trong mọi hoạt động; vận động đảng viên tham gia đầy đủ các phong trào tại khu phố nơi đảng viên sinh sống và đạt nhiều kết quả tốt; chăm lo tốt đời sống cán bộ công nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp do đảng viên lãnh đạo; tại các doanh nghiệp do đảng viên lãnh đạo, tuyệt đối không có xảy ra tình trạng bãi công;…

Trong nhiệm kỳ tới, chi bộ doanh nghiệp thực hiện tốt Chỉ thị 05 về Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, thực hiện theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước; chăm lo tốt đời sống nhân viên tại các doanh nghiệp có đảng viên làm lãnh đạo; thường xuyên kiểm tra, giám sát chấp hành điều lệ, các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước của đảng viên;…

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Thị Phương Lan ghi nhận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Chi bộ Doanh nghiệp. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Chi bộ Doanh nghiệp tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát; xây dựng và phát triển doanh nhân – doanh nghiệp vững mạnh để làm chỗ dựa vững chắc cho phát triển kinh tế; lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, thực hiện theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước; nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên; phát triển được thêm đảng viên trẻ;…

Đại hội bầu ra cấp ủy gồm 3 đồng chí, 4 đại biểu dự đại hội đại biểu cấp trên. Đồng chí Nguyễn Quốc Cường được tín nhiệm tái cử Bí thư Chi bộ Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020 – 2023.

                                                                                                N.T