Chi bộ Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo tổ chức tham quan Tour “Ký ức Biệt động Sài Gòn”

32

Ngày 17/12/2022, Chi bộ Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo tổ chức chuyến đi tham quan Tour “Ký ức Biệt động Sài Gòn” dành cho toàn thể đảng viên và đại diện Chi đoàn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo.

Chuyến đi đưa đoàn đến quán cà phê Đỗ Phủ trên đường Đặng Dung với hộp thư bí mật và hầm nổi; tham quan Bảo tàng Biệt động Sài Gòn trên đường Trần Quang Khải; Nhan Hương quán bên trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn; Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; Bia Tưởng niệm các chiến sĩ Biệt Động tại cổng sau Dinh Độc Lập; hầm vũ khí bí mật của Biệt Động Sài Gòn.

Qua chuyến đi giúp các thầy cô Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo trở về với thời kỳ lịch sử đặc biệt của dân tộc gắn với giai đoạn hào hùng của Việt Nam trong công cuộc kháng chiến thống nhất đất nước, của một lực lượng dũng cảm, mưu trí và gan dạ, nghĩ ra nhiều phương thức liên lạc hoạt động, cách đánh bất ngờ góp phần và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược giải phóng đất nước.

L.T