Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát

Ngày 12/4/2013, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy tổ chức sơ kết tình hình hoạt động kiểm tra, giám sát quý 1/2013, đề ra...

Hội thi cán bộ kiểm tra giỏi

Ngày 11/6/2013, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy tổ chức hội thi “Cán bộ kiểm tra giỏi” năm 2013 cho các đồng chí Bí...

Hội thi cán bộ kiểm tra giỏi

Ngày 25/6/2013, Ủy ban Kiểm tra quận ủy tổ chức vòng chung kết hội thi “Cán bộ kiểm tra giỏi” năm 2013 cho các...

Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý...

Ngày 21/02/2014, Ủy ban kiểm tra Quận ủy tổ chức hội nghị giao ban về công tác kiểm tra giám sát quý I năm...

cntt test test

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát

        Ngày 7/7/2015, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010-2015, sơ kết công...

Giao ban công tác kiểm tra 9 tháng đầu năm 2006

nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Ngày 03/10/2006, UBKT Quận ủy đã tiến hành họp giao ban công tác kiểm tra 9 tháng đầu năm 2006 do đồng chí...