Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám...

Ngày 7/1/2021, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; công tác phòng,...

Hội nghị giao ban kiểm điểm tình hình công tác kiểm...

nbsp; Ngày 25/3/2005 UBKT Quận ủy đã tiến hành Hội nghị giao ban định kỳ quý 1-2005 với UBKT Đảng ủy và những đ/c làm...

Quán triệt các quy định của Đảng về phòng, chống tham...

Ngày 5/10/2018, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 01-QĐi/TW ngày 10/5/2018 và Quy...

Hoạt động kiểm tra 06 tháng đầu năm 2004

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Dựa vào Chương trình công tác của UBKT Thành ủy và Chương trình, Nghị quyết của Quận ủy Quận 1. 06 tháng đầu...

Công tác kiểm tra theo Kế hoạch số 38-KH/QU ngày 30/7/2007...

Thực hiện Kế hoạch số 38-KH/QU ngày 30/7/2007 của Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện chương trình kiểm tra năm 2007 của...

Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát Quý...

Ngày 02 tháng 5 năm 2008, Ủy Ban Kiểm tra Quận ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám...

Tài liệu tham khảo về những dấu hiệu vi phạm và...

UBKT Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành "quot; Tài liệu tham khảo về những dấu hiệu vi phạm và phương...

Thực hiện Chỉ Thị 06-CT/TU

Kết quả thực hiện Chỉ thị 06nbsp;CT/TUnbsp;ngày 4 tháng 11 năm 2002 củanbsp;Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về "quot;lập lại trật tự...

Quận 1 tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực...

Sáng ngày 20/08/2004, Quận ủy Quận 1 đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh...

Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị Tổng kết công...

Sáng 14/01/2005. Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2004 và đề ra phương hướng...