Tăng cường kiểm tra, giám sát trong các lĩnh vực dễ...

Ngày 27/12/2019, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và công tác...

Nâng cao chất lượng tham mưu hoạt động kiểm tra, giám...

Ngày 24/3/2020, Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Quận ủy tổ chức đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 với sự...

Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong công...

Ngày 22/6/2020, đoàn kiểm tra Quận ủy Quận 1 do đồng chí Nguyễn Kim Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban...

Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám...

Ngày 7/1/2021, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; công tác phòng,...

Họp giao ban công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm...

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Ngày 14/7/2006 UBKT Quận ủy đã tiến hành họp giao ban công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm với các cơ sở...

Công tác kiểm tra theo Kế hoạch số 38-KH/QU ngày 30/7/2007...

Thực hiện Kế hoạch số 38-KH/QU ngày 30/7/2007 của Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện chương trình kiểm tra năm 2007 của...

Hoạt động kiểm tra 06 tháng đầu năm 2004

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Dựa vào Chương trình công tác của UBKT Thành ủy và Chương trình, Nghị quyết của Quận ủy Quận 1. 06 tháng đầu...

Tài liệu tham khảo về những dấu hiệu vi phạm và...

UBKT Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành "quot; Tài liệu tham khảo về những dấu hiệu vi phạm và phương...

Thực hiện Chỉ Thị 06-CT/TU

Kết quả thực hiện Chỉ thị 06nbsp;CT/TUnbsp;ngày 4 tháng 11 năm 2002 củanbsp;Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về "quot;lập lại trật tự...