Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra...

Ngày 21,22,23 tháng 02 năm 2006 UBKT Quận ủy 1 đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra cho 290...

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng...

Ngày 13/4/2017, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (PCTNLP) năm 2016 và...

Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu...

Ngày 30/5/2012, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đấu năm...

Triển khai giám sát thái độ giao tiếp, ứng xử của...

Ngày 27/10/2016, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 phối hợp UBND quận tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giám sát thái...

Giao ban công tác kiểm tra 9 tháng đầu năm 2006

nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Ngày 03/10/2006, UBKT Quận ủy đã tiến hành họp giao ban công tác kiểm tra 9 tháng đầu năm 2006 do đồng chí...

Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám...

Ngày 7/1/2021, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; công tác phòng,...

Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát

        Ngày 28-31/8/2015, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy tổ chức hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ...

Xây dựng đoàn kết nội bộ

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Qua 02 năm thực hiện, chuyên đề “ Xây dựng đoàn kết nội bộ để nâng cao vai trò lãnh đạo sức chiến...

Một số nhiệm vụ công tác trọng tâm của UBKT Quận...

nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Năm 2005 là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng,...