Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm...

Ngày  20/1/2017, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong...

cntt test test

Hội nghị triển khai Quyết định 25-QĐ/TW của Bộ Chính trị...

Để góp phần thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định mới của Điều lệ Đảng khóa X. Ngày 22...

Tình hình hoạt động kiểm tra của Quận ủy 1 quý...

Trên cơ sở Chương trình công tác của UBKT Thành ủy và Nghị quyết của Quận ủy 1 năm 2005. Mặc dù quý 1/2005...

Phường Bến Nghé tổ chức hội nghị hướng dẫn công tác...

Ngày 30/11/2022, Đảng ủy phường Bến Nghé tổ chức hội nghị hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của...

Nhiều mô hình, cách làm hay vận động nhân dân chung...

Ngày 14/5/2020, đoàn công tác Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường trực Thành ủy do đồng chí Võ Thị...

Tài liệu tham khảo về những dấu hiệu vi phạm và...

UBKT Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành "quot; Tài liệu tham khảo về những dấu hiệu vi phạm và phương...

Công tác kiểm tra theo Kế hoạch số 38-KH/QU ngày 30/7/2007...

Thực hiện Kế hoạch số 38-KH/QU ngày 30/7/2007 của Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện chương trình kiểm tra năm 2007 của...

Hội nghị giao ban cơ sở về tình hình công tác...

Ngày 16/02/2006 UBKT Quận ủy đã tiến hành giao ban với UBKT Đảng ủy và những đ/c làm công tác kiểm tra ở chi...