Đại hội Chi bộ 4D phường Bến Nghé, nhiệm kỳ 2022...

Ngày 10/9/2022, Chi bộ 4D phường Bến Nghé tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đến dự có các...

Đại hội Chi bộ Văn phòng Quận ủy Quận 1, nhiệm...

Ngày 9/9/2022, Chi bộ Văn phòng Quận ủy Quận 1 tổ chức Đại hội lần thứ XXII nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tham dự...

Đại hội Chi bộ Trường Mầm non Hoa Lan, nhiệm kỳ...

Ngày 9/9/2022, Chi bộ Trường Mầm non Hoa Lan tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tham dự...

Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1,...

Ngày 9/9/2022, Chi bộ Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 tổ chức Đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tham...

Đại hội Chi bộ Quân sự phường Bến Nghé nhiệm kỳ...

Ngày 9/9/2022, Chi bộ Quân sự phường Bến Nghé tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đến dự có...

Đại hội Chi bộ Phòng Nội vụ Quận 1 nhiệm kỳ...

Ngày 9/9/2022, Chi bộ Phòng Nội vụ Quận 1 tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tham dự có...

Đại hội Chi bộ Khu phố 1 phường Nguyễn Thái Bình...

Ngày 8/9/2022, Chi bộ Khu phố 1 phường Nguyễn Thái Bình tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 -...

Đại hội Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin Quận...

Ngày 8/9/2022, Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1 tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2025....

Đại hội Chi bộ Công an phường Cô Giang nhiệm kỳ...

Ngày 7/9/2022, Chi bộ Công an phường Cô Giang tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tham...

Đại hội Chi bộ Doanh nghiệp phường Nguyễn Thái Bình nhiệm...

(Quanuy1hcm.org.vn) - Ngày 6/9/2022, Chi bộ Doanh nghiệp phường Nguyễn Thái Bình tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tham...