Hội nghị quán triệt Quyết định 23-QĐ/TW về thi hành Điều...

Nhằm triển khai và quán triệt thực hiện đầy đủ tinh thần nội dung Điều lệ Đảng CSVN khóa X, Quyết định 23-QĐ/TW về...

Thực hiện nghị quyết TW3

Ngày 18/9/2008, Quận ủy tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 - khóa VIII “Về chiến lược cán...

Nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở đảng

Ngày 31/7/2007, Quận ủy tổ chức sơ kết thực hiện Nghị quyết 02 của Ban thường vụ Quận ủy về nâng cao chất lượng...

Kết nạp Đảng viên là chủ doanh nghiệp

Ngày 26/9/2018, Chi bộ Doanh nghiệp 1 thuộc Đảng bộ Doanh nghiệp Quận 1 tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng...

Bàn giao nhiệm vụ Bí thư Quận ủy Quận 1.

Sáng ngày 23-6-2004, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 1 đã tổ chức buổi họp bàn giao nhiệm vụ Bí thư Quận ủy Quận...

Lễ kết nạp Đảng viên mới

Sau thời gian phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện và được tập thể Chi bộ Uỷ Ban Kiểm tra Đảng trực thuộc Đảng bộ...

Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán...

(Quanuy1hcm.org.vn) - Ngày 28/3/2022, UBND Quận 1 tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Phó Chủ tịch...

Công ty Công Trình Công Cộng quận tổ chức lễ trao...

Ngày 26/5/2009, Đảng bộ Công ty Công Trình Công Cộng quận tổ chức lễ trao huy hiệu 30 tuổi Đảng nhân kỷ niệm Ngày...

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban...

nbsp;nbsp; Thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá VII) về công tác cán bộ nữ, Ban Thường vụ...