Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử...

(Quanuy1hcm.org.vn) - Ngày 21/5/2022, Quận ủy Quận 1 tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức, xây dựng Đảng và triển khai...

Hội nghị cán bộ chủ chốt về quy hoạch cán bộ

(Quanuy1hcm.org.vn) - Ngày 10/5/2022, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt về quy hoạch cán bộ, trong đó rà...

Quận 1 trao quyết định về công tác cán bộ

(Quanuy1hcm.org.vn) - Ngày 5/5/2022, UBND Quận 1 tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Phó Chủ tịch...

Trao quyết định về công tác cán bộ

(Quanuy1hcm.org.vn) - Ngày 18/4/2022, UBND Quận 1 tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Mai...

Triển khai quyết định về công tác cán bộ

(Quanuy1hcm.org.vn) - Ngày 4/4/2022, UBND Quận 1 tổ chức lễ triển khai quyết định về công tác cán bộ. Chủ tịch UBND Quận 1...

Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán...

(Quanuy1hcm.org.vn) - Ngày 28/3/2022, UBND Quận 1 tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Phó Chủ tịch...

Lễ trao quyết định về công tác cán bộ

(Quanuy1hcm.org.vn)- Chiều ngày 4/3/2022, Quận ủy Quận 1 tổ chức lễ trao quyết định về công tác cán bộ. Tham dự có Ủy viên...

Công bố và trao quyết định về công tác cán bộ

(Quanuy1hcm.org.vn) - Ngày 2/3/2022, UBND Quận 1 tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Tham dự có...

Trao quyết định về công tác cán bộ

(Quanuy1hcm.org.vn) - Chiều ngày 15/2/2022, Quận ủy Quận 1 tổ chức lễ trao quyết định về công tác cán bộ. Ủy viên Ban Thường...

Trao quyết định công tác cán bộ

Ngày 9/2/2022, UBND Quận 1 tổ chức lễ triển khai quyết định về công tác cán bộ. Chủ tịch UBND Quận 1 Lê Đức...