Trang chủ Vận động nhân dân Các tổ chức Chính trị - Xã hội

Các tổ chức Chính trị - Xã hội

Quận 1 tổng kết hoạt động hè 2022

Ngày 14/11/2022, Ban Chỉ đạo hè Quận 1 tổ chức tổng kết hoạt động hè Quận 1 năm 2022 với chủ đề “Thiếu nhi...

Liên Khu phố 1, 2 , 3 phường Cầu Ông Lãnh...

Ngày 13/11/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam và liên Khu phố 1, 2, 3 phường Cầu Ông Lãnh tổ chức Ngày hội đại đoàn...

Trao sổ tiết kiệm cho đoàn viên công đoàn có hoàn...

Ngày 14/11/2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Quận 1 - Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn Thành phố phối hợp thực hiện...

Phường Bến Nghé: Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 92...

Ngày 13/11/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bến Nghé họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống...

Quận Đoàn 1 tổ chức Ngày Pháp luật

Ngày 13/11/2022, Quận đoàn 1 tổ chức Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 9/11/2022, thu hút gần 200...

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc Khu phố 7...

Ngày 12/11/2022, Khu phố 7 phường Bến Nghé tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Tham dự có các...

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc Khu phố 8...

Ngày 13/11/2022, Khu phố 8 phường Nguyễn Cư Trinh tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Tham dự có...

Khu phố 8 phường Tân Định tổ chức Ngày hội đại...

Ngày 13/11/2022, Khu phố 8 phường Tân Định tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Tham dự có các...

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc phường Cô Giang...

Ngày 12/11/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cô Giang và liên Khu dân cư 1, 2, 3, 4, 5 họp mặt kỷ niệm...

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc Khu phố 1...

Ngày 12/11/2022, Ban Công tác Mặt trận Khu phố 1 phường Bến Nghé tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm...