Tài liệu Tuyên truyền năm 2020

Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng Đề cương tuyên truyền kỷ niệm...

Tài liệu Tuyên truyền năm 2016

1. Hướng dẫn về việc trang trí, khẩu hiệu trong Hội trường 2. Sơ đồ hướng dẫn trang trí Hội trường Đại hội 3. Đề cương...

Tài liệu tuyên truyền 2023

1. Thông tin Chi bộ số 01 - 2023 2. Thông tin nội bộ số 01 - 2023 3. HD 03 Đề cương TT 110 năm...

Tài liệu tuyên truyền năm 2017

1. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017) 2. Công văn 918 của...

Tài liệu tuyên truyền năm 2022

1./ De cuong tuyen truyen 110 nam ngay sinh Dong chi To Hieu 2./ Đề cương tuyên truyền Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25 tháng...

Tài liệu tuyên truyền năm 2014

1. Câu hỏi tìm hiểu Nghị Quyết Đại hội IX Đảng bộ TPHCM & Quận 1 2. Đề cương tuyên truyền kết quả Đại hội...

Tài liệu Tuyên truyền năm 2015

1. Hướng dẫn về việc trang trí, khẩu hiệu trong Hội trường 2. Sơ đồ hướng dẫn trang trí Hội trường Đại hội 3. Đề cương...