Tài liệu Tuyên truyền năm 2020

Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng Đề cương tuyên truyền kỷ niệm...

Tài liệu Tuyên truyền năm 2019

1. Tài liệu tuyên truyền hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên 2. Tài liệu tuyên truyền về đô thị thông minh 3. Hướng dẫn tuyên truyền kết...

Tài liệu Tuyên truyền năm 2018

1. Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý 1 - 2018 trên địa bàn quận 2. Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ...

Tài liệu tuyên truyền năm 2017

1. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017) 2. Công văn 918 của...

Tài liệu Tuyên truyền năm 2016

1. Hướng dẫn về việc trang trí, khẩu hiệu trong Hội trường 2. Sơ đồ hướng dẫn trang trí Hội trường Đại hội 3. Đề cương...

Tài liệu Tuyên truyền năm 2015

1. Hướng dẫn về việc trang trí, khẩu hiệu trong Hội trường 2. Sơ đồ hướng dẫn trang trí Hội trường Đại hội 3. Đề cương...

Tài liệu tuyên truyền năm 2014

1. Câu hỏi tìm hiểu Nghị Quyết Đại hội IX Đảng bộ TPHCM & Quận 1 2. Đề cương tuyên truyền kết quả Đại hội...