Tài liệu học tập Chính trị hè 2018

1. Nội quy học tập 2. Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính...

Thông tin tham khảo 2022

Thông tin nội bộ tháng 1 Thông tin chi bộ tháng 1 CV 05 ngay 24_1_ tuyên truyền ky niem 120 nam Ngay...

Tài liệu Tuyên truyền năm 2019

1. Tài liệu tuyên truyền hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên 2. Tài liệu tuyên truyền về đô thị thông minh 3. Hướng dẫn tuyên truyền kết...

Lịch sử Công an Quận 1

Tài liệu học tập Chính trị hè 2019

Tài liệu học tập Chính trị hè 2019 1. Nội quy học tập 2. Nghị quyết 36 về Chiến lược biển 3. Quy định 08 về nêu...

Tài liệu tuyên truyền năm 2014

1. Câu hỏi tìm hiểu Nghị Quyết Đại hội IX Đảng bộ TPHCM & Quận 1 2. Đề cương tuyên truyền kết quả Đại hội...

Tài liệu Tuyên truyền năm 2020

Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng Đề cương tuyên truyền kỷ niệm...