Quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt...

Trong những năm gần đây, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc duy trì xu thế ổn định, tích cực và lãnh đạo hai...

Tài liệu tuyên truyền năm 2014

1. Câu hỏi tìm hiểu Nghị Quyết Đại hội IX Đảng bộ TPHCM & Quận 1 2. Đề cương tuyên truyền kết quả Đại hội...

Tài liệu học tập Chính trị hè 2019

Tài liệu học tập Chính trị hè 2019 1. Nội quy học tập 2. Nghị quyết 36 về Chiến lược biển 3. Quy định 08 về nêu...

Tài liệu Tuyên truyền năm 2016

1. Hướng dẫn về việc trang trí, khẩu hiệu trong Hội trường 2. Sơ đồ hướng dẫn trang trí Hội trường Đại hội 3. Đề cương...

Tài liệu học tập Chính trị hè 2020

Tham khảo cuốn Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (tài liệu sử dụng tại đại hội chi bộ,...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách...

1. KH 194 Kế hoạch thực hiện 50 năm Di chúc 2. Bộ câu hỏi Hội thi tìm hiểu Di chúc và các tác phẩm tiêu biểu...

Tài liệu Tuyên truyền năm 2021

1. Tài liệu tuyên truyền 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam 2. Nghị quyết Đại hội đại biểu...

Tài liệu Tuyên truyền năm 2019

1. Tài liệu tuyên truyền hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên 2. Tài liệu tuyên truyền về đô thị thông minh 3. Hướng dẫn tuyên truyền kết...

Đảng bộ Quận 1

1. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 1 - Khóa VII 2. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 1...