Tài liệu học tập Chính trị hè 2018

1. Nội quy học tập 2. Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính...

Thông tin tham khảo

1. Thông tin chi bộ số 32 2. Thông tin chi bộ số 33 3. Thông tin nội bộ số 33 4. Thông tin chi bộ số...

Tài liệu tuyên truyền năm 2017

1. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017) 2. Công văn 918 của...

Tài liệu Tuyên truyền năm 2016

1. Hướng dẫn về việc trang trí, khẩu hiệu trong Hội trường 2. Sơ đồ hướng dẫn trang trí Hội trường Đại hội 3. Đề cương...

Tài liệu Tuyên truyền năm 2015

1. Hướng dẫn về việc trang trí, khẩu hiệu trong Hội trường 2. Sơ đồ hướng dẫn trang trí Hội trường Đại hội 3. Đề cương...

Tài liệu tuyên truyền năm 2014

1. Câu hỏi tìm hiểu Nghị Quyết Đại hội IX Đảng bộ TPHCM & Quận 1 2. Đề cương tuyên truyền kết quả Đại hội...