Tài liệu Tuyên truyền năm 2020

Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng Đề cương tuyên truyền kỷ niệm...

Tài liệu học tập Chính trị hè 2019

Tài liệu học tập Chính trị hè 2019 1. Nội quy học tập 2. Nghị quyết 36 về Chiến lược biển 3. Quy định 08 về nêu...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách...

1. KH 194 Kế hoạch thực hiện 50 năm Di chúc 2. Bộ câu hỏi Hội thi tìm hiểu Di chúc và các tác phẩm tiêu biểu...

Tài liệu Tuyên truyền năm 2019

1. Tài liệu tuyên truyền hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên 2. Tài liệu tuyên truyền về đô thị thông minh 3. Hướng dẫn tuyên truyền kết...

Văn bản cơ sở Đảng

1. Thông báo mở lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng khóa 1 2. Thông báo mở lớp đảng viên mới khóa 1 3. Thông báo mở lớp sơ cấp...

Tài liệu Tuyên truyền năm 2018

1. Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý 1 - 2018 trên địa bàn quận 2. Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ...

Tài liệu học tập Chính trị hè 2018

1. Nội quy học tập 2. Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính...

Thông tin tham khảo (cũ)

1. Thông tin chi bộ số 32 2. Thông tin chi bộ số 33 3. Thông tin nội bộ số 33 4. Thông tin chi bộ số...

Tài liệu tuyên truyền năm 2017

1. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017) 2. Công văn 918 của...

Tài liệu Tuyên truyền năm 2016

1. Hướng dẫn về việc trang trí, khẩu hiệu trong Hội trường 2. Sơ đồ hướng dẫn trang trí Hội trường Đại hội 3. Đề cương...