Phường Cô Giang kịp thời giải quyết kiến nghị của người...

Ngày 2/6/2022, Đảng ủy - Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cô Giang tổ chức Hội nghị tiếp xúc...

Phường Đa Kao hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh...

Ngày 5/1/2021, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đa Kao tổ chức hội nghị tổng kết công...

Phát triển, nâng cao tiềm lực khoa học – công nghệ:...

Trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, nhất là trước những thách thức...

9 tập thể, 50 cá nhân phường Cô Giang “Hoàn thành...

Ngày 22/1/2021, Đảng ủy phường Cô Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930...

Phường Nguyễn Cư Trinh tăng cường lập lại trật tự xây...

Ngày 10/9/2019, UBND phường Nguyễn Cư Trinh tổ chức hội nghị chuyên đề “Các giải pháp chấn chỉnh và tăng cường hiệu lực, hiệu...

Lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao

 Ngày 26/6/2020, Đảng ủy phường Tân Định tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng và kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm...

Đảng ủy phường Nguyễn Thái Bình tổ chức sơ kết công...

Ngày 3/7/2020, Đảng ủy phường Nguyễn Thái Bình tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương...

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC: TIỀN GỬI ĐƯỢC BẢO ĐẢM...

"Ở Việt Nam từ trước đến nay, những khoản tiền gửi của người dân tại ngân hàng, trong đó có ngân hàng SCB đều...

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc gặp...

(Quanuy1hcm.org.vn) - Ngày 11/3/2022, Thường trực Quận ủy, UBND Quận 1 làm việc với Đảng ủy phường Nguyễn Cư Trinh về công tác lãnh...

Phường Cô Giang tăng cường tuyên truyền bằng mọi hình thức...

(Quanuy1hcm.org.vn) Ngày 19/7/2022, UBND phường Cô Giang tổ chức Hội nghị triển khai “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định...