Phát triển, nâng cao tiềm lực khoa học – công nghệ:...

Trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, nhất là trước những thách thức...

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường Bến Nghé...

(Quanuy1hcm.org.vn) Ngày 3/8/2022, Đảng ủy phường Bến Nghé tổ chức hội nghị “Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường tiếp xúc, đối thoại...

Phường Cô Giang tăng cường tuyên truyền bằng mọi hình thức...

(Quanuy1hcm.org.vn) Ngày 19/7/2022, UBND phường Cô Giang tổ chức Hội nghị triển khai “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định...

Phường Cô Giang kịp thời giải quyết kiến nghị của người...

Ngày 2/6/2022, Đảng ủy - Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cô Giang tổ chức Hội nghị tiếp xúc...

Hội nghị giải pháp vận động người dân chấp hành đảm...

(Quanuy1hcm.org.vn) - Ngày 10/5/2022, phường Nguyễn Thái Bình tổ chức hội nghị giải pháp vận động người dân chấp hành đảm bảo trật tự...

Phường Nguyễn Cư Trinh đối thoại nhân dân về trật tự...

(Quanuy1hcm.org.vn) - Ngày 29/3/2022, Đảng ủy - UBND phường Nguyễn Cư Trinh tổ chức hội nghị đối thoại với người dân về đảm bảo...

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc gặp...

(Quanuy1hcm.org.vn) - Ngày 11/3/2022, Thường trực Quận ủy, UBND Quận 1 làm việc với Đảng ủy phường Nguyễn Cư Trinh về công tác lãnh...

Tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác trước tình hình...

Ngày 30/12/2021, UBND phường Cầu Ông Lãnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác chính quyền năm 2021. Tham dự có các đồng...

Các tổ chức chính trị xã hội tăng cường phối hợp...

Ngày 28/12/2021, Đảng ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nguyễn Cư Trinh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào...

Phường Nguyễn Thái Bình tổ chức tổng kết phong trào thi...

Ngày 28/12/2021, Đảng ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nguyễn Thái Bình tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào...