Trang chủ Xây dựng Đảng Chống luận điệu sai trái - diễn biến hòa bình

Chống luận điệu sai trái - diễn biến hòa bình

⛔️⛔️⛔️ CẢNH BÁO TRANG GIẢ MẠO, SỬ DỤNG TÊN VÀ LOGO...

Các lực lượng chức năng của Quận 1 vừa phát hiện một tài khoản giả mạo mang tên “Quận 1” và sử dụng logo...

NHẬN DIỆN VÀ PHÒNG NGỪA CÁC THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG TÔN...

Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam, những năm qua, tôn giáo là một trong những nội dung chiến...

PHÊ PHÁN QUAN ĐIỂM: “VIỆT NAM CẦN LIÊN MINH QUÂN SỰ...

Quan điểm “Việt Nam cần liên minh quân sự để giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ” là rất sai...

ĐẶT ĐÚNG CHỖ TÌNH YÊU TỔ QUỐC, CÙNG BÁC TRỌNG VỮNG...

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Trung Quốc ngay sau Đại hội lần thứ...

NHẬN DIỆN “MỤC TIÊU KÉP” TRONG CHỐNG PHÁ NỀN TẢNG TƯ...

Đằng sau sự chống phá cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là chống phá Đảng, Nhà nước...

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC MỘT CHUYẾN THĂM HỮU NGHỊ ĐẶC BIỆT

Những ngày vừa qua, khi các cơ quan báo chí truyền thông Việt Nam và Trung Quốc đưa tin về chuyến thăm hữu nghị...

CẢNH GIÁC TRƯỚC CÁC LUẬN ĐIỆU CHỐNG PHÁ CHUYẾN CÔNG TÁC...

Ngay sau khi Ban Đối ngoại Trung ương Đảng ra thông báo về chuyến thăm chính thức Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa...

VIỆT NAM TRÚNG CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN LIÊN HIỆP QUỐC

Với 145 phiếu ủng hộ, Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong phiên bỏ phiếu cuối ngày 11-10 (giờ...

PHÊ PHÁN NHỮNG LUẬN ĐIỆU PHỦ NHẬN CON ĐƯỜNG ĐI LÊN...

Một trong những âm mưu của các thế lực thù địch, phản động chống phá cách mạng Việt Nam là đưa ra những quan...

NHỮNG LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI VÀ VÔ CĂN CỨ XUNG QUANH...

Nhà nước Việt Nam với tư cách đại diện chủ sở hữu đất đai, thực hiện mục tiêu bảo đảm đất đai được sử...