HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ...

Ngày 15/3/2023, Hội Đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quận 1 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Giáo dục quốc...

QUẬN 1 TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC, CÔNG...

Ngày 15/3, UBND Quận 1 tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng, công tác cải...

QUẬN 1: LẮNG NGHE Ý KIẾN DOANH NGHIỆP VỀ PHÁT TRIỂN...

Ngày 14/3/2023, Ủy ban nhân dân Quận 1 phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm...

THÔNG BÁO MỜI NHÀ ĐẦU TƯ

Ủy ban nhân dân Quận 1 thông báo mời nhà đầu tư quan tâm dự án Xây dựng lại chung cư số 155 -...

THÔNG BÁO MỜI NHÀ ĐẦU TƯ

 Ủy ban nhân dân Quận 1 thông báo mời nhà đầu tư quan tâm dự án Xây dựng lại Lô E chung cư số...

QUẬN 1 LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN KIỂM TRA CỦA BAN CHỈ ĐẠO...

Ngày 14/3/2023, UBND Quận 1 tiếp đoàn Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ kiểm tra, rà soát, tháo gỡ khó...

TPHCM: KẾT HỢP CHẶT CHẼ NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG, AN NINH...

Sáng 10/3, Thành ủy TPHCM tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo...

TUYÊN TRUYỀN “LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN”

Ngày 10/3/2023, Hội Luật gia Quận 1 tổ chức tuyên truyền “Luật Tiếp cận thông tin” và Nghị định số 130/2021/NĐ – CP xử...

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC...

Sáng 10/3, UBND Quận 1 tổ chức lễ công bố và triển khai quyết định về công tác cán bộ. Tham dự có Phó...

QUẬN 1: XÂY DỰNG ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ BAN...

Ngày 9/3/2023, Ủy ban nhân dân Quận 1 phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm...