Thực hiện kê khai tài sản cán bộ công chức

Thực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập của Cán bộ - Công chức, ngày 25/9/2007...

Sơ kết kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng...

Ngày 8/10/2007, UBND Quận tổ chức hội nghị sơ kết công tác thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và an ninh...

Đại Biểu Quốc Hội tiếp xúc cử tri

Ngày 23/11/2007, Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 1 đã có buổi tiếp xúcnbsp; với cử tri quận 1, ông Trần Du Lịch...

Thông báo lập hồ sơ hướng dẫn thi đua khen thưởng

Ngày 31/10/2007 Bộ Công Thương có công Công văn số 2544/BCT-VP thông báo lập hồ sơ hướng dẫn thi đua khen thưởng năm 2007...

Đánh giá công tác giám sát việc thực hiện bán nhà...

Chiều ngày 28/11/2007, Tổ giám sát bán nhà sở hữu Nhà nước theo NĐ 61/CP của Q.1 đã họp để báo cáo kết quả...

Quận 1, hoàn thành vượt chỉ tiêu năm 2007

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2007 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế...

Hội đồng xét duyệt nghĩa vụ quân sự quận 1 năm...

Sáng ngày 10/6/2008 tại UBND quận 1 đã diễn ra Hội nghị nghĩa vụ quân sự cấp quận và xét duyệt thông qua 04...

Kết quả thực hiện “Nếp sống văn minh đô thị” 06...

Ngày 18/6/2008, Ban Kinh tế - xã hội HĐND Quận đã giám sát công tácnbsp; thực hiện “Nếp sống văn minh đô thị” 06...

Họp Hội đồng nhân dân quận 1 khóa IX – Kỳ...

Sáng nay, ngày 10/7/2008 tại hội trường UBND Quận 1 đã khai mạc Kỳ họp lần thứ 12 của Hội đồng nhân dân quận...

Phòng Nội vụ tổ chức bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp...

Sáng ngày 18/11/2008, Phòng Nội vụ tổ chức khai giảng lớp “Kỹ năng soạn thảo văn bản và văn thư lưu trữ” tại Trung...