Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo...

Ngày 8/7/2008 tại UBND quận 1, Thanh tra quận 1 đã tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về tiếp...

P. Phạm Ngũ Lão thu ngân sách đạt 214,13% kế hoạch

Là một phường trọng điểm của quận 1, phường Phạm Ngũ Lão đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm...

Tổng kết HĐND quận (khoá ix – nhiệm kỳ 2004 –...

Ngày 7/4/2009, HĐND quận tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2004 -2009 theo Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15/11/2008 của Quốc hội...

Hội đồng nhân dân Thành phố tiếp xúc cử tri

Ngày 5/8/2010 tại hội trường UBND Quận đã diễn ra buổi tiếp xúc cử tri Quận 1 với Tổ đại biểu Hội đồng Nhân...