Cử tri Quận 1 kiến nghị giải quyết vấn đề an cư...

Ngày 23/6/2022, Tổ đại biểu HĐND Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Đơn vị số 4 gồm các đại biểu: Trương Thị Mai...

Củng cố hệ thống y tế cơ sở, có chính sách...

(Quanuy1hcm.org.vn) Ngày 21/6/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV đơn vị 2 gồm các đại biểu...

Hội nghị tiếp xúc cử tri Quận 1, Quận 3 và...

(Quanuy1hcm.org.vn) - Ngày 7/5/2022, Tổ đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XV đơn vị số 2 gồm các đại biểu: Đỗ Đức Hiển, Ủy...

Tiếp tục phát triển văn hóa xã hội, bảo vệ môi...

Ngày 26/11/2021, Tổ đại biểu HĐND TPHCM Khóa X - đơn vị 4 gồm các đại biểu: Trương Thị Mai Hương, Phó Viện trưởng...

Thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy sức...

Những điểm mới về dân chủ xã hội chủ nghĩa, và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong Văn kiện Đại...

Tổ Đại biểu Quốc hội khóa XV – Đơn vị số...

Ngày 7/10/2021, Tổ Đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị số 2 TPHCM gồm các đại biểu: Trần Kim Yến, Ủy viên...

Tổng kết hoạt động của HĐND Quận 1 Khóa X, nhiệm...

Ngày 26/4/2021, HĐND Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND quận, khóa...

Việc sử dụng ngân sách phải thực hiện đúng quy định...

Ngày 16/4/2021, Hội đồng nhân dân (HĐND) Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 19 (kỳ...

Tiếp tục tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về cuộc...

Ngày 15/4/2021, đoàn công tác do Thành ủy viên, Chủ tịch UBND Quận 1 Nguyễn Văn Dũng làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra...

Giám sát về hiệu quả đầu tư công trung hạn giai đoạn...

Ngày 14/4/2021, đoàn giám sát do Trưởng Ban Văn hóa xã hội - HĐND Quận 1 Nguyễn Kim Đức làm trưởng đoàn tiến hành...