Tổ đại biểu HĐND TPHCM khóa X – Đơn vị 4...

Ngày 29/12/2021, Tổ đại biểu HĐND TPHCM khóa X - Đơn vị 4 gồm các đại biểu: Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư...

Tiếp tục phát triển văn hóa xã hội, bảo vệ môi...

Ngày 26/11/2021, Tổ đại biểu HĐND TPHCM Khóa X - đơn vị 4 gồm các đại biểu: Trương Thị Mai Hương, Phó Viện trưởng...

Tổ Đại biểu Quốc Hội Khóa XV đơn vị 2 –...

Ngày 16/11/2021, Tổ Đại biểu Quốc Hội Khóa XV đơn vị 2 - TPHCM gồm các đại biểu: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ...

Thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy sức...

Những điểm mới về dân chủ xã hội chủ nghĩa, và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong Văn kiện Đại...

Tổ Đại biểu Quốc hội khóa XV – Đơn vị số...

Ngày 7/10/2021, Tổ Đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị số 2 TPHCM gồm các đại biểu: Trần Kim Yến, Ủy viên...

Kỳ họp thứ 20 HĐND Quận 1 khóa X nhiệm kỳ...

Ngày 26/6/2021, HĐND Quận 1 khóa X nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề). Tham dự...

Sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị dẫn đến...

Ngày 18/6/2021, Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết...

Thành công của cuộc bầu cử có sự đóng góp vô...

Ngày 17/6/2021, Ủy ban Bầu cử TPHCM tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá...

Khai mạc bầu cử tại điểm bầu cử số 14, phường...

Ngày 23/5/2021, tại điểm bầu cử số 14, Nhà văn hóa Khu phố 5 phường Đa Kao diễn ra lễ khai mạc bầu cử...

Cử tri phường Cầu Kho tham gia “Ngày hội non sông”

Ngày 23/5/2021, cử tri phường Cầu Kho tham gia đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm...