Ngày 4/10/2019, Liên đoàn Lao động Quận 1 tổ chức hội nghị truyền thông về giới, bình đẳng giới cho 100 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn Quận 1.

Tại hội nghị, Thạc sĩ Đinh Thị Thu Trang, nguyên Trưởng khoa Dân vận và công tác xã hội, Học viện Cán bộ TPHCM đã truyền đạt nội dung của chuyên đề “Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, mối quan hệ giữa bình đẳng giới và phát triển xã hội, thực tiễn ở TPHCM”, qua đó cung cấp nhiều kiến thức hữu ích về giới và bình đẳng giới, thực trạng bất bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội nói chung và ở TPHCM nói riêng như: bất bình đẳng giới trong chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục, y tế, trong gia đình…; giới thiệu một số nội dung các văn bản pháp luật liên quan đến giới, bình đẳng giới, quyền của phụ nữ, trẻ em…; trao đổi thông tin một số vấn đề về “giới tính thứ ba”…

Theo Thạc sĩ Đinh Thị Thu Trang, để thực hiện tốt bình đẳng giới trong gia đình cần có sự tôn trọng, yêu thương, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau; trong xã hội bất bình đẳng giới thể hiện rõ nhất trong lĩnh vực chính trị, vì vậy các cấp, các ngành cần có sự quan tâm hơn nữa trong bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch, đề bạt, sử dụng cán bộ nữ để đảm bảo đạt được tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, chính quyền các cấp theo quy định.

T.X