Ngày 16/6/2022, Liên đoàn Lao động Quận 1 tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên đề chính sách pháp luật và chuyên đề Ủy ban kiểm tra cho 250 cán bộ công đoàn cơ sở.

Tại buổi tập huấn, Phó Trưởng ban Chính sách – Pháp luật Liên đoàn Lao động TPHCM Nguyễn Phi Hổ báo cáo chuyên đề chính sách pháp luật. Theo đó, thông tin và lưu ý cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS) nắm rõ các nội dung: văn bản pháp luật liên quan công tác chính sách pháp luật CĐCS; văn bản của Công đoàn; văn bản của đơn vị; công tác thi đua khen thưởng; công tác chính sách pháp luật; công tác bảo hộ lao động.

Bên cạnh đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động TPHCM Trịnh Thị Thanh Mai báo cáo nội dung công tác kiểm tra, giám sát tài chính, tài sản CĐCS. Cụ thể các thông tin về: cơ sở pháp lý của công tác kiểm tra, giám sát CĐCS; công tác quản lý tài chính, tài sản CĐCS; quy trình thực hiện kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn tại CĐCS; biểu mẫu thực hiện công tác kiểm tra tài chính, tài sản tại CĐCS.

Buổi tập huấn tạo điều kiện cho cán bộ CĐCS nắm rõ quy định về chính sách pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; kịp thời giải quyết sự việc bức xúc, tránh để xảy ra tranh chấp lao động. Đồng thời, nâng cao nhận thức cho cán bộ CĐCS về vai trò của Ban chấp hành CĐCS, đặc biệt là trách nhiệm của Chủ tịch Công đoàn trong đẩy mạnh thực hiện công tác tự kiểm tra, giám sát của Công đoàn; ngăn chặn vi phạm các quy định của tổ chức Công đoàn; bảo đảm công tác thu, phân phối nguồn thu, quản lý sử dụng tài chính, tài sản của CĐCS theo đúng quy định…

H.Y