Ngày 6/6/2019, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 1 Phan Trọng Quyền và đoàn giám sát của HĐND quận có buổi làm việc với UBND quận về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2019. Tiếp đoàn giám sát có Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Thị Thu Hường.

Theo báo cáo trong giai đoạn 2017-2019, UBND Quận 1 ủy quyền cho Chủ tịch UBND 10 phường ký quyết định hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng; triển khai quyết định ủy quyền của UBND TPHCM cho quận, huyện đến các cơ quan chuyên môn và đơn vị có liên quan.

Về đề án vị trí việc làm, chỉ còn lại 1/12 cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận và 1 đơn vị sự nghiệp công lập đã sáp nhập đang tiếp tục điều chỉnh đề án vị trí việc làm; còn lại 3/5 ban quản lý chợ dự kiến hoàn tất phê duyệt trong tháng 5/2019; các trường học công lập dự kiến hoàn tất phê duyệt đề án vị trí việc làm trong tháng 6/2019.

Công tác kiểm tra, đánh giá tiến hành theo lịch đối với 71 đơn vị và kiểm tra đột xuất 85 lượt đối với cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, ghi nhận các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật, quy tắc ứng xử. Công tác chuyển đổi vị trí công tác trong nội bộ và chuyển từ đơn vị này sang đơn vị khác đảm bảo phù hợp chuyên môn, nghiệp vụ. Việc triển khai chi thu nhập tăng thêm gắn với tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, tăng năng suất lao động.

UBND Quận 1 quản lý và sử dụng biên chế theo định mức biên chế được Thành phố giao với số lượng giảm 29 người trong 4 năm 2016-2019, tỷ lệ 10,36%. Đồng thời, UBND Quận 1 xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2020 theo quyết định 4889/QĐ-UBND Thành phố với mục tiêu đến năm 2021 giảm 10% so với năm 2015, tổng số dự ước tinh giản biên chế 370 người. Trên thực tế khó vì thực hiện tinh giản kép; số người làm việc trong khối giáo dục, y tế theo thông tư của ngành, tương ứng số lớp học, số giường bệnh; các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ toàn bộ kinh phí bố trí số người làm việc theo nhu cầu.

Tại buổi giám sát, UBND Quận 1 kiến nghị Chính phủ sớm xem xét cho xét tuyển viên chức làm công tác y tế, kế toán tại trường học; cho phép các đơn vị sự nghiệp công lập được ký hợp đồng lao động không quá 12 tháng đối với các vị trí việc làm được xác định là viên chức trong thời gian chờ xét tuyển viên chức; kiến nghị HĐND Thành phố xem xét bổ sung đối tượng được hưởng phụ cấp tăng thu nhập đối với cộng tác viên Đội Quản lý trật tự đô thị; kiến nghị UBND TPHCM hướng dẫn cho UBND quận, huyện điều chỉnh đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 và phê duyệt lại nhằm đảm bảo phù hợp với thực tiễn.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 1 Phan Trọng Quyền đề nghị UBND quận tiếp tục nắm bắt, tổng hợp ý kiến về những vướng mắc ở cơ sở trong quá trình thực hiện để kiến nghị Thành phố; đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án vị trí việc làm; kiểm tra cán bộ công chức viên chức được cử đi học đáp ứng tiêu chuẩn, tránh lãng phí thời gian, ngân sách; tiếp tục rà soát thực hiện tinh giản biên chế; tổng hợp cách làm hay ở cơ sở trong thực hiện Nghị quyết 03 chi thu nhập tăng thêm gắn với tăng năng suất hiệu quả lao động, vì lợi ích người dân, nâng cao  chất lượng phục vụ…

                                                                   H.Y

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here