Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước từ giai đoạn 2001 – 2010, Quận 1 chú trọng sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, sắp xếp các doanh nghiệp Nhà nước; rà soát các thủ tục hành chính, xây dựng quy chế làm việc, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tin học hóa quản lý Nhà nước, khoán biên chế, khoán quỹ lương, kinh phí hoạt động của một số đơn vị; thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, ứng dụng ISO 9001:2008 đã đạt được nhiều kết quả và giúp cho người dân thuận tiện hơn trong các thủ tục hành chính khi đến liên hệ, giao dịch.
Rà soát văn bản

Hàng năm, Quận đều thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan ban hành trong năm, hoàn tất rà soát các văn bản quy phạm pháp luật từ năm 1976 đến năm 2008. Trong giai đoạn 2001 – 2010, tiến hành rà soát 56 văn bản quy phạm pháp luật do UBND Quận ban hành, đạt tỷ lệ 100%, quyết định công bố 25 văn bản hết hiệu lực pháp luật, thống kê điểm 323 thủ tục hành chính cấp Quận và 104 thủ tục hành chính cấp phường. Thực hiện rà soát 19 thủ tục hành chính đang áp dụng tại Quận gồm 23 loại mẫu đơn, tờ khai; 10 loại yêu cầu điều kiện và đề xuất bãi bỏ 13 thủ tục thuộc các lĩnh vực văn hóa quần chúng, quảng cáo, việc làm, văn thư…, đạt chỉ tiêu cắt giảm tối thiểu 30% số lượng thủ tục hành chính.

 

Một cửa liên thông

Công tác thực hiện cơ chế một cửa liên thông đạt nhiều hiệu quả trong giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và

quyền sử dụng đất ở giữa các cơ quan phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi cục thuế, Kho bạc Nhà nước; bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước (Công ty CTCC, Chi cục thuế, Kho bạc Nhà nước); cấp mã số cho hộ kinh doanh sau khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Phòng Kinh tế và Chi cục thuế). Xây dựng các phần mềm liên thông về quản lý hộ tịch, phối hợp giải quyết công việc giữa các phòng, ban, đơn vị…

 

Đào tạo cán bộ

Từ năm 2001 đến nay, Quận đưa hơn 8.000 lượt cán bộ, công chức tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức có trình độ đại học – đạt trên 60,34%. Triển khai xây dựng và thực hiện bản mô tả công việc tại UBND 10 phường và các phòng, ban, đơn vị. Hiện nay, UBND Quận đã ban hành bộ tài liệu phân tích công việc của UBND cấp phường, bước đầu mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ.

 

Công tác cán bộ

Việc phát triển cán bộ trẻ được chú trọng quan tâm, công tác luân chuyển cán bộ thực hiện thường xuyên, khoa học, hợp lý. Từ năm 2006 – 2010 đã điều động và bố trí 346 lượt cán bộ chủ chốt, bổ sung cấp ủy cơ sở 160 lượt cán bộ. Có sự kết hợp hài hòa giữa các độ tuổi, giới tính. Mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ vào các cương vị chủ chốt và tạo môi trường thuận lợi, kích thích tính chủ động, sáng tạo của cán bộ. Có chính sách sử dụng cán bộ lớn tuổi một cách phù hợp, thỏa đáng, phát huy được năng lực công tác của cán bộ.

Công tác cải cách hành chính hiệu quả đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, đơn vị đến giao dịch, liên hệ công tác. Giảm phiền hà, tránh lãng phí thời gian, tiền bạc, giảm thiểu những tệ quan liêu, cửa quyền, tham nhũng khi đến nơi công quyền. Tạo niềm tin của nhân dân, thúc đẩy bộ máy chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế – xã hội đều đạt và vượt, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế giàu đẹp hơn trong những mùa xuân tương lai.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here