Ngày 24/7/2019, UBND Quận 1 tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II, chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”. Đến dự có Phó Trưởng ban Dân tộc TPHCM Tăng Cẩm Vinh; Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 1 Trần Kim Yến; và 103 đại biểu đại diện cho 11.031 đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn quận.

Tại Quận 1, đồng bào dân tộc thiểu số tỷ lệ 7,9% tổng số dân, trong đó có 239 hộ kinh doanh cá thể. Trong giai đoạn 2014-2019, UBND Quận 1 đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động về Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn Quận 1 đến năm 2020. Đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng chính sách hỗ trợ đặc thù về miễn học phí từ mẫu giáo đến trung học phổ thông cho đồng bào người Khmer, người Chăm; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hộ nghèo, cận nghèo, học viên cao học, nghiên cứu sinh; chính sách đào tạo nghề, tạo việc làm; chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên; dạy chữ Chăm, Khmer, tiếng Hoa; cấp thẻ bảo hiểm y tế…

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể Quận 1 vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do địa phương phát động; thực hiện công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người dân tộc thiểu số; tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương, thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Năm 2018, toàn quận hoàn thành chỉ tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố giai đoạn 2016-2020. Qua bình chọn được UBND TPHCM công nhận năm 2019, Quận 1 có 26 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát biểu tại đại hội, Phó Trưởng ban Dân tộc TPHCM Tăng Cẩm Vinh đề nghị UBND Quận 1 tiếp tục triển khai tốt Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn; chú ý quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ là người dân tộc thiểu số có năng lực, tâm huyết, kinh nghiệm thực tiễn, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ đặc thù dành cho đồng bào dân tộc, huy động mọi nguồn lực xã hội nâng cao đời sống đồng bào dân tộc; thường xuyên nắm bắt dư luận, tâm tư nguyện vọng của đồng bào dân tộc, tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, đề cao cảnh giác, chủ động ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn lợi dụng dân tộc, tôn giáo gây mất an ninh trật tự, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đề nghị đồng bào dân tộc thiểu số Quận 1 phát huy tính tự lực, tự cường, đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, thi đua làm giàu chính đáng, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của mỗi dân tộc, góp phần xây dựng thành phố văn minh.

Đại hội thông qua quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Quận 1 lần thứ II – năm 2019 nêu ý thức sâu sắc về đại đoàn kết các dân tộc, tiếp tục tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, gắn với thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại hội cử 12 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam TPHCM lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024.

Dịp này, Ban Dân tộc TPHCM tặng Giấy khen 2 tập thể và 2 cá nhân; UBND quận tặng Giấy khen 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác dân tộc giai đoạn 2014-2019.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here