Ca khúc: Lời Người mãi khắc ghi – ca sỹ Thế Vỹ

1

Là 1 trong 10 ca khúc đạt Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn TPHCM.