Ngày 30/11/2019, Học viện Cán bộ TPHCM phối hợp Trung tâm chính trị Quận 1 tổ chức bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính H.597, niên khóa 2017 – 2019. Tham dự có các đồng chí: Trần Công Hậu, Phó trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Quận 1; Nguyễn Trung Châu Tuyên, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị Quận 1; Đỗ Thị Ánh Tuyết, Trưởng Phòng Nội vụ Quận 1.

Với thời gian học 16,5 tháng, 1.056 tiết học, 52 học viên là giáo viên của các trường trên địa bàn quận học 11 môn học: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin; Những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Thành phố Hồ Chí Minh học; Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở; Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh; Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể ở cơ sở; Đường lối, chính sách của Đảng – Nhà nước về các lĩnh vực đời sống xã hội; Những vấn đề về hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật… Kết quả, 52 học viên đủ điều kiện tốt nghiệp, trong đó 2 học viên đạt thành tích cao, 18 học viên đạt loại khá.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị Quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên chúc mừng các học viên đã vượt qua khó khăn hoàn thành tốt khóa học, đồng chí mong rằng trong thời gian tới, các học viên sẽ tiếp tục được cử đi học được những khóa học lý luận chính trị cao hơn.

Dịp này, Học viện Cán bộ TPHCM tặng Giấy khen cho 2 học viên có thành tích cao trong học tập; Trung tâm chính trị Quận 1 tặng Giấy khen cho 2 học viên có thành tích khá và 6 học viên có đóng góp tích cực trong công tác tổ chức, quản lý lớp.

                                                                                                                 N.T