(Quanuy1hcm.org.vn) Ngày 3/8/2022, Trung tâm Chính trị Quận 1 tổ chức lễ bế giảng lớp nhận thức Đảng khóa 3 năm 2022. Tham dự có Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên.

Lớp nhận thức Đảng khóa 3 diễn ra từ ngày 13/7 đến ngày 3/8/2022, gồm 28 học viên là quần chúng của các cơ sở Đảng được truyền đạt 5 bài học: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết quả, 28 học viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên chúc mừng các học viên đã hoàn thành khóa học. Đồng chí mong rằng trong thời gian tới, các học viên nỗ lực, phấn đấu, ra sức tu dưỡng, rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ  Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dịp này, Trung tâm Chính trị Quận 1 biểu dương 3 cá nhân có tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp tốt trong việc tổ chức, quản lý lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng; tặng Giấy khen cho 5 học viên đạt kết quả xuất sắc trong học tập, chấp hành tốt các quy định của lớp học.

                                                                             N.T