Ngày 29/3/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 1 tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức đảng khóa 1/2019 cho 135 học viên. Tham dự có Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 1 Bùi Nam Hồng.

Trong 9 ngày (từ ngày 1/3 đến ngày 29/3), học viên học 5 chuyên đề: khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, 135 học viên hoàn thành chương trình học, trong đó có 3 học viên đạt kết quả xuất sắc, 23 học viên đạt kết quả giỏi.

Dịp này, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 1 biểu dương 5 cá nhân có tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp tốt trong việc tổ chức và quản lý lớp; tặng Giấy khen cho 3 học viên đạt kết quả xuất sắc trong học tập và chấp hành tốt quy định của Trung tâm.

N.T