Ngày 7/5/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 1 tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng khóa II – 2019. Tham dự có Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 1 Bùi Nam Hồng,.

Trong 9 ngày (từ 11/4 đến 7/5), 111 học viên học tập 5 chuyên đề: khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, 111 học viên hoàn thành chương trình học, trong đó có 4 học viên đạt kết quả xuất sắc, 33 học viên đạt loại giỏi.

Dịp này, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị trao giấy khen cho 4 học viên có kết quả đạt loại xuất sắc; biểu dương 5 cá nhân có tinh thần phối hợp tốt trong công tác quản lý lớp.

N.T

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here