Bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa I năm 2021

3

Ngày 13/4/2021, Trung tâm Chính trị Quận 1 tổ chức lễ bế giảng lớp đảng viên mới khóa I năm 2021. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Trung Châu Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận 1; Bùi Nam Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận 1 và 195 học viên lớp học.

Trao Giấy khen cho học viên đạt xuất sắc.

Lớp học khai giảng ngày 9/3 – 13/4/2021 cho 147 đảng viên mới gồm 65 học viên trực thuộc Đảng bộ Quận 1 và 82 học viên trực thuộc các cơ sở Đảng ngoài quận. Các học viên được học tập lý luận chính trị, nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng đảng về đạo đức và nhiệm vụ của người đảng viên. Đồng thời tham gia tổ chức thảo luận chuyên đề và tham quan thực tế tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Kết thúc khóa học có 129 học viên đủ điều kiện tốt nghiệp – đạt 87,75%, trong đó 26 học viên xuất sắc, 66 học viên giỏi, 31 học viên khá.

Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên phát biểu tại lễ bế giảng.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên nhận xét: Đây là lớp học có tỷ lệ học viên tốt nghiệp xuất sắc cao, mong rằng trong thời gian tới,các học viên tiếp tục nỗ lực phấn đấu để xứng đáng là người đảng viên, thể hiện sức trẻ, có thêm những kỹ năng và kiến thức cơ bản tham gia tích cực đóng góp xây dựng tổ chức Đảng, đặc biệt là trong sinh hoạt chuyên đề tại cơ quan, đơn vị. Theo đó, chi bộ là môi trường tốt nhất cho các đảng viên trẻ rèn luyện về ý thức, gương mẫu trong đạo đức, lối sống, có trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao.

Dịp này, Trung tâm Chính trị Quận 1 đã trao Giấy khen cho 26 học viên đạt xuất sắc trong lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa I năm 2021.

K.L