Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng

6

Ngày 25/11/2022, Trung tâm Chính trị Quận 1 tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng khoá 6 năm 2022. Tham dự có Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên.

Trong thời gian từ ngày 4/11 – 25/11/2022, các học viên đã học tập 5 bài học: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra lớp học còn tổ chức tham quan thực tế, hệ thống kiến thức, thảo luận và giải đáp thắc mắc thi cuối khóa. Kết quả, có 100 học viên nhận Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, trong đó có 11 học viên đạt loại xuất sắc, 55 học viên đạt loại giỏi.

Tại lễ bế giảng, Trung tâm Chính trị Quận 1 biểu dương 3 cá nhân có tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp tốt trong việc tổ chức quản lý lớp; tặng Giấy khen cho 11 học viên tốt nghiệp loại xuất sắc, có tinh thần nghiêm túc trong học tập.

L.T