Báo cáo chuyên đề “Công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố Hồ Chí Minh”

18

(Quanuy1hcm.org.vn) Ngày 6/7/2022, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị báo cáo chuyên đề “Công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố Hồ Chí Minh”. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ quận, lãnh đạo các ban Quận ủy –  Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1, các tổ chức chính trị – xã hội và hội quần chúng quận và 10 phường.

Tại hội nghị đã trình chiếu bộ phim tài liệu về công tác Dân vận thành phố được thực hiện nhân kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Ban Dân vận Thành ủy TPHCM (27/11/1980 – 27/11/2021). Đồng thời, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp báo cáo chuyên đề “Công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố Hồ Chí Minh”, cụ thể về nội dung bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp nhấn mạnh vai trò dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta, là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Công tác dân vận là trách nhiệm là của tất các tổ chức trong hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị – xã hội, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang.

Theo đó, tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân đều phải phụ trách dân vận. Cán bộ chính quyền và cán bộ đoàn thể địa phương phải cùng nhau bàn tính kỹ càng, cùng nhau chia công việc rõ rệt, cùng nhau đi giải thích cho dân hiểu, cổ động dân, giúp dân đặt kế hoạch, tổ chức nhân công, sắp xếp việc làm, khuyến khích, đôn đốc, theo dõi, giúp đỡ dân giải quyết những điều khó khăn. Cán bộ canh nông thì hợp tác mật thiết với cán bộ địa phương, đi sát với dân. Những hội viên các đoàn thể phải xung phong thi đua làm, để làm kiểu mẫu cho dân. Những người phụ trách dân vận phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm, chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh.

L.T