Sáng ngày 23-6-2004, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 1 đã tổ chức buổi họp bàn giao nhiệm vụ Bí thư Quận ủy Quận 1 giữa đồng chí Kiều Ngọc Trạc – Thành ủy viên, Phó ban Thường trực Ban 6 (2) Thành ủy, nguyên Bí thư Quận ủy Quận 1 theonbsp;Quyếtnbsp;định số 814- QĐ/TU ngày 2-4-2004nbsp;của Thànhnbsp;ủynbsp;Thành phố Hồ Chí Minh với đồng chí Lê Bá Cần, Bí thư Quận ủy Quận 1, Chủ tịch HĐND Quận 1 theo Quyếtnbsp;định số 901-QĐNS/TU ngày 8-6-2004nbsp;của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài những nội dung theo biên bản bàn giao và nhận bàn giao,nbsp;đ/c Kiều Ngọc Trạc nbsp;còn dặn dò các đ/c trong Ban Thường vụ Quận ủy thời gian tới cần nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện nhưng phải quan tâm đến những nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm, đặc biệt là đi sâu công tác nâng cao chất lượng công tác xây dựng chỉnhnbsp;đốnnbsp;Đảng, năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cơ sở Đảng trong tình hình mới. Phải tiếp tục giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Ban Thường vụ, giữ vững nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nhất là trách nhiệm lãnh đạo của cá nhân; làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí đội ngũ cán bộ kế thừa đáp ứng nhiệm vụ kinh tế – chính trị – văn hóa – xã hội – an ninh quốc phòng của Quận. Đồng chínbsp;Lê Bá Cần đã thay mặt tập thể các đồng chí trong Ban Thường vụ tiếp thu những ý kiến góp ý của đồng chí Kiều Ngọc Trạc và hứa quyết tâm sẽ nâng cao vai trò lãnh đạo của tập thể cũng như xây dựng tinh thần đoàn kết thống nhất của Ban Thường vụ để lãnh đạo Đảng bộ Quận 1 hoàn thành tốt các chương trình, chỉ tiêu do Đại hội Đảng bộ Quận nhiệm kỳ VIII đã đề ra. Buổi làm việc đã diễn ra với tinh thần cởi mở, chân tình, trách nhiệm.