54 tập thể, 60 cá nhân nhận Giấy khen trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý

2
Ngày 28/12/2017, Phó Chủ tịch UBND – Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 1 Lưu Trung Hòa chủ trì hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý năm 2017.
Năm 2017, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 1 (HĐPBGDPL) đã tổ chức 954 buổi tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật cho hơn 63 ngàn lượt người, phát hành 118.272 tài liệu, tổ chức 813 lượt xe loa phát thanh, 230 lượt sinh hoạt tuyên truyền cho người dân, học sinh, sinh viên, doanh nghiệp về Luật giao thông đường bộ, Luật hình sự, Luật phòng cháy chữa cháy, Luật trẻ em, Luật nghĩa vụ quân sự…
Quận 1 hiện có 884 tổ hòa giải với 2.576 hòa giải viên, trong năm 2017 đã hòa giải được 6 trường hợp, đạt tỷ lệ 100%. Nhiều mô hình tuyên truyền hiệu quả đem lại những kết quả tích cực như: mô hình “Tuyên truyền pháp luật thông qua các video phim hoạt hình”, “Diễn đàn doanh nghiệp”, “Hội nghị đối thoại với người nộp thuế”, “Chương trình phối hợp giám sát và nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2015 – 2019”, “Điểm tư vấn chăm sóc và hỗ trợ điều trị nghiện ma túy”…
Phát biểu tại buổi tổng kết, Phó Chủ tịch UBND Quận 1 Lưu Trung Hòa đề nghị trong thời gian tới các thành viên của HĐPBGDPL kết hợp sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền cho sinh động hơn; trang bị thêm kỹ năng, kiến thức pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên…
Dịp này, UBND Quận 1 tặng Giấy khen cho 54 tập thể và 60 cá nhân có thành tích trong “Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” năm 2017.