5 năm hoạt động của Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ Quận 1 ( 2001 – 2005).

0

Quận 1 hiện có hơn 198.000 nhân khẩu, trong đó nữ chiếm 62,7%. Từ lâu, Quận 1 đã xây dựng đội ngũ cán bộ khá dồi dào, và lực lượng cán bộ nữ đã không ngừng lớn mạnh và phát triển về số lượng lẫn chất lượng, có nhiều đóng góp trong xây dựng phát triển của Quận 1. Trong những năm đầu của giai đoạn 1 (2001 – 2005), Quận 1 đã thành lập các tổ chức cán bộ nữ, tiêu biểu như Cty Công trình công cộng , Xí nghiệp May – Xí nghiệp Giày da, Phòng Giáo dục Q1. Đây là yếu tố quan trọng để công tác cán bộ nữ tiếp tục phát triển, lực lượng lao động nữ, và đội ngũ cán bộ nữ ngày càng khẳng định được vainbsp; trò, vị trí của mình, đồng thời đảm đương tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện sự vững vàng tự tin, đạt hiệu quả và uy tín của mình.


Trong năm qua, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Q.1 đã tích cực hoạt động và đạt được nhiều kết quả khả quan.nbsp; Đó là triển khai các nội chương trình hành động, tuyên truyền các nội dung có liên quan đến phụ nữ và trẻ em, tổ chức sinh họat chuyên đề về giới, tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị với lồng ghép giới… Phát độngnbsp; rộng rãi trong chị em các ngành, các giới phong trào ”Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào phụ nữ 2 giỏi trong CB-CNVC Quận 1 .nbsp; Hàng năm đều tổ chức các cuộc hội thi, hội thảo, tọa đàm các chủ đề về xây dựng gia đình hạnh phúc, tổ chức tốt cuộc sống gia đình, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em, bữa ăn sáng cho mọi người, hướng dẫn lựa chọn thực phẩm an toàn, tuyên truyền phòng chống dịch cúm gia đình, tọa đàm luật phòng chống ma túy, luật chăm sóc bảo vệ trẻ em. Đặc biệt là tổ chức các buổi truyền thông phòng chống bạo hành trong gia đình, nhằm nâng cao vai trò của giới, nâng cao nhận thức hiểu biết cho phụ nữ về chống bạo hành. Điều này đã tác động lớn đến dư luận xã hội, lên án những hành vi trái pháp luật, thực hiện quyền bình đẳng giữa nam và nữ.


Ban VSTB PN Q1 đã tổ chức thực hiện các chương trình họat động hàng năm, tổ chức hội thảo, tọa đàm trong tổ chúc Đảng- các đoàn thể, đặc biệt nữ tôn giáo trong các chùa, nhà thờ, phụ nữ đơn thân,nbsp; phụ nữ chậm tiến … Nhằm từng bước nâng cao nhận thức chị em hòa nhập đờinbsp; sống và cộng đồng các dân tộc .Đặc biệt năm 2004, Ban VSTB PN đã tổ chức tập huấn kỹ năng ứng cử HĐND 3 cấp, luật bầu cử, kỹ năng nói chuyện trước công chúng, chuyên đề vận động việc làm cho nữ giới .


Tiếp tục kế họach hành động Vì sự tiến bộ phụ nữnbsp; Q.1 giai đoạn 2 (từ năm 2006 – 2010), UBND quận 1 đề ra kế họach hành động gồm 5 mục tiêu với các chỉ tiêu, biện pháp cụ thể nhằm thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong các lĩnh vực, cũng như tăng cường năng lực họat động vì sự tiến bộ của phụ nữ trong xã hội.