4/4 giáo viên Quận 1 được tuyên dương, khen thưởng trong Hội thi “Giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non” năm học 2021 – 2022 cấp Thành phố

37

Ngày 18/10/2022, Quận 1 có 4/4 giáo viên tham gia Hội thi “Giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non” năm học 2021 – 2022 cấp Thành phố với chủ đề “Xây dựng môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục” đã được Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM tuyên dương, khen thưởng.

4 giáo viên đại diện Quận 1 tham gia dự thi đạt giải gồm có: cô Đoàn Lý Mỹ Em, Trường mầm non Bé Ngoan đạt giải Nhất; cô Nguyễn Thị Thu, Trường mầm non Bến Thành đạt giải Nhì; cô Võ Thị Thùy Dung, Trường mầm non Tuổi Thơ đạt giải Ba; cô Phan Thị Ngọc Huyền, Trường mầm non Hoa Lư đạt giải Khuyến khích.

Để chuẩn bị tham gia tốt hội thi, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1 đã tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho các giáo viên với các nội dung như: “Nâng cao chất lượng trong chăm sóc, nuôi dưỡng cho trẻ trong trường mầm non”, “Xây dựng môi trường trong lớp, ngoài lớp tạo điều kiện cho trẻ hoạt động, trải nghiệm với nhiều cách khác nhau” theo tiêu chí lấy trẻ làm trung tâm.

Bên cạnh chỉ đạo, định hướng của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1, các đơn vị dự thi đã tự tin đổi mới phương pháp dạy học theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, chuẩn bị môi trường trong và ngoài lớp gần gũi, đảm bảo an toàn, khuyến khích trẻ trải nghiệm, sáng tạo và hứng thú. Kết quả đạt được của 4 giáo viên mầm non các Trường Bé Ngoan  Bến Thành, Tuổi Thơ, Hoa Lư đã tích cực góp phần vào thành tích chung của ngành giáo dục và đào tạo Quận 1.

Như Quỳnh